- Curriculum

Cyber Wellness – A big deal at Eversdal Primary School

Cyber Wellness (CW) refers to the positive well-being of Internet users. It involves an understanding of online behaviour and awareness of how to protect oneself in cyberspace.

Die fokus van Kuberwelsyn is om leerders te help om verantwoordelike digitale deelnemers te word. Wanneer ons die kuberruimte navigeer, moet leerders respek vir self en ander demonstreer en veilige en verantwoordelike gebruik beoefen. Leerders moet ook goeie gewoontes kweek deur tegnologie vir groepwerk, leer en produktiwiteit in te span.  Ons waardes vir die kwartaal is om aanpasbaar, oplettend en braaf te wees. Al drie hierdie waardes is belangrik wanneer ons die digitale wêreld betree.

Cyber Wellness is now part of our Eversdal Digital Curriculum. This week Grade 4 discovered the different fields of Social media, discussing this weird and wonderful world and how we need to be flexible in an ever-changing world. Grade 5 studied TikTok and focused on how to stay safe and be attentive to dangers. During the Grade 6 lesson, we discussed the dangers of chasing “Likes” and how to create a safe Instagram profile. You must be brave to be you!

Elke kwartaal sal ons ‘n ander deel van Kuberwelsyn bespreek en so ons leerders leer om “digitaal slim” te wees!