- Curriculum

CYBER WELLNESS

What is Cyber Wellness? Cyber Wellness refers to the positive well-being of Internet users. It encompasses a clear understanding of an individual’s online behaviour while creating awareness to protect oneself in cyberspace.

Die fokus van Eversdal se kuberwelsynprogram is om leerders te ondersteun om verantwoordelike digitale leerders te wees. Wanneer ons Evers die kuberruimte navigeer, verwag ons dat hulle respek demonstreer en daarmee saam, veilige en verantwoordelike gebruik uitoefen. Evers moet ook ‘n positiewe invloed hê deur tegnologie te gebruik vir samewerking, inklusiewe leer en produktiwiteit.

In our CW program we develop the learners instinct to protect and empower them, providing the tools to make well-considered decisions in cyberspace. The three principles includes, ‘Respect for Self and Others’, ‘Safe and Responsible Use’ and ‘Positive Peer Influence.’

SENSE>THINK>ACT

Ons het `n sterk konneksie 😊