- Curriculum

2018 WCED SYSTEMIC RESULTS

On Saturday 9 March the school attended an Awards Ceremony hosted by Metro North Education District, where Eversdal received recognition based on the results achieved in the Systemic Tests in 2018. We are thankful that our staff caters for the needs of all our learners.

Weereens is ons dankbaar om te kan berig dat Laerskool Eversdal binne die Top 10 skole binne Distrik-Noord presteer. Baie dankie ook aan almal wat help bou aan die handhawing van akademiese standaarde. Ons is bevoorreg om ook ‘n Beheerliggaam te hê wat die doelwitte van die skool ondersteun.