- Sports

FOUNDATION PHASE ATHLETICS MEETING

‘n Gewilde item op ons kalender is die Grondslagfase-atletiekbyeenkoms. For the Grade 1’s it was the first time they ran down the “very long” lanes towards the finish line. Our Evers thoroughly enjoyed running with their friends. Around the track our parents came in numbers to cheer our Evers on. In die woorde van ‘n pappa: “Ek kom kyk of my seuntjie ook so vinnig is soos ek was.” Die kreet, glimlagte en opgewondenheid het verseker dat hierdie geleentheid weereens ‘n groot sukses was. Ons terreinpersoneel verdien ‘n pluimpie vir die voorbereiding van die byeenkoms. We look forward to the rest of the athletics meetings this term.