- Curriculum

WE ARE READY TO LEARN!

“Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.”

-Albert Einstein.

It was with great excitement that all learners received the Eversdal curriculum this week. The curious faces scrolled through the pages to get an idea of what to look forward to this term. Learners were able to log into OneNote to access their content. In addition to the digital curriculum each learner received their printed textbooks.

Leerders is toegerus met ‘n lewenedige interaktiewe kurrikulum. Die verskillende aspekte van die KABV-dokumente word in die leerders se handpalms geplaas met die oog op leer en onwikkeling. Vaardigehede soos probleemoplossing, vergelyking, analise, sintese en kreatiwiteit word op ‘n daaglikse basis bewerkstellig terwyl die bladsye van ons boeke lewe kry.

Staff and learners are looking forward to a year filled with new challenges, exploring and above all, making learning fun!