Contact

Click here to view the map to the school


Eversdal Primary School

Laerskool Eversdal
Stepping Stonesweg
Eversdal
Durbanville

Privaatsak X4
Durbanville
7550

Phone: 021-976-8134
Fax: 021-976-1569
Email: info@eversdal.org.za

Reception Hours

Mon – Thu: 07:30 – 16:00
Fri: 07:30 – 13:30


Email:

Nuwe Aansoeke/Navrae oor Leerders:

Algemene Navrae:

Sport Navrae: Naas Beets

Finansies: Sarie Havinga

Leerdersorg: Marina van Schalkwyk

Akademiese Navrae: Hettie Spangenberg