Kuns / Art

We started our year with quite a lot of excited Grade 1, 2 and 3 artists! They are currently divided into three groups:

Gr. 1 op Dinsdae vanaf 15:00 tot 16:00; Gr. 2 op Donderdae vanaf 14:15 tot 15:15; Gr. 3 op Donderdae vanaf 15:15 tot 16:15.  Alle kinders wat ingeskakel is, het briewe ontvang met die tye en datums van die klasse.

The Grade 4 to 7 group have classes on Fridays from 15:00 to 16:00.

Die toename in getalle het tans sy eie uitdagings ten opsigte van lokale en die impak wat dit het op die kunsbegroting.  Om hierdie probleem op te los, kan die klasse nie meer gratis wees nie.  Letters with more detail about the costs will be send out early next term.

Wanneer ouers en kinders hul verbind het tot hierdie aktiwiteit, vra ons vir gereelde bywoning van klasse. Daar is baie kinders vir wie ons tans nie plek het nie en dus sluit ongereelde bywoning van hierdie klasse kinders uit.  It is a good opportunity to teach your children about commitment.