- General News

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 21-02-2022

Using Technology for Multilingual Learning

The term Mother Language arises due to young children learning their first language from their primary caregivers: mothers, grandmothers and other adult women in their families.

Redes hoekom ons moedertaal so belangrik is:

  1. Dit ondersteun die intellektuele groei van kinders

Die kognitiewe en intellektuele ontwikkeling van kinders wat vlot is in hulle moedertaal vorder vinniger. Studente wat moedertaalonderig ontvang, geniet hoër akademiese suksesse.

  1. Communication within your own culture is improved

You can gain a thorough knowledge of a culture by knowing the language.

  1. Groter sukses in die leer van ‘n tweede taal

Kinders wat vlot in hulle moedertaal is, se taal- en letterkundevaardighede is sterker, wat die aanleer van ‘n                 tweede taal vergemaklik.

  1. Better employment opportunities

Fluency in your mother tongue may be utilised by global business who may require this skill or by yourself as an employee or entrepreneur.

  1. Jou selfbeeld kry ‘n hupstoot

Om jou moedertaal te praat, is ‘n bron van trots. Dit kweek ‘n bewustheid van jou kultuur en erfenis.

The role of technology to promote multilingual learning

The United Nations acknowledges the potential of technology in promoting mother tongue preservation, development and education: “Technology has the potential to advance multilingual education and support the development of quality teaching and learning for all.”

Suid-Afrika is ‘n diverse land met elf erkende tale. Almal word aangemoedig om hulle eie taal te praat, te skryf en boeke wat in hulle eie taal is, te lees. Sodoende sal jy jou taal, kultuur en erfenis bevorder.

Use this link to access multilingual stories written for children in South Africa:

https://www.nalibali.org/