- Curriculum

WHAT TO DO WHEN THERE IS NO HOMEWORK TO DO?

The first few weeks of Term 1 are behind us and dust is starting to settle on the Ever farm. Thank you to all parents who attended the Information Evening and picnic. A hot topic for 2020 was our new NO homework policy. As parents we all remember coming home from school and having a lot of homework to do, this occupied valuable time we could have spent on hobbies, sport and family time.

In die afgelope 8 jaar het daar baie veranderinge in Eversdal plaasgevind om te verseker dat daar genoegsame onderrig in die klas plaasvind sodat die leerder gedurende klastyd die werk verstaan, ontleed en vaslê.

As parents and educators, we would like to develop our children into balanced responsible adults. This needs to start in class. When learners take responsibility for working during school hours, they will be able to achieve success while having the teacher there to support them.

At home parents can support this strategy by focusing on reading. Use the time spent on homework to read… anything and everything! Imagine a child using the 2 hours spent daily on homework now reading for 2 hours!

Wiskunde kan ook vasgelê word deur dit oral in en om die huis te gaan soek. Tafels kan steeds daagliks aangeleer word en hoofreken geoefen word deur nommerplate te analiseer. Ons digitale kurrikulumboeke is toegerus met video’s en selfassessering wat weer tuis bekyk kan word.

Mathematics can be practiced on any platform.

Die maak van opsommings is ‘n belangrike vaardigheid wat vanaf graad 4 reeds aangeleer kan word. Leerders kan hulself bestuur om een dag van die week aan hul inhoudsvakke te spandeer en daardie werk solank op te som vir die kwartaaltoets.

In the fast-changing world we live in, we need to keep up with our children and their amazing ability to adapt.

Geniet die tyd wat u as familie kan spandeer, asook die kweek van nuwe, goeie gewoontes.